Online koučování

Online koučování Pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Nepotřebujete terapii, ale přesto byste rádi mluvili o věcech, které jsou pro vás důležité a udělali si v nich pořádek.

Pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Nepotřebujete terapii, ale přesto byste rádi mluvili o věcech, které jsou pro vás důležité a udělali si v nich pořádek. Tématy online koučování jsou často: životní priority, kariéra, schopnosti komunikace, ostych v sociálních situacích, neschopnost prosadit se nebo si říct o to, co potřebujete. Mnohdy je tématem celkové životní směřování nebo podpora v aktuální životní situaci. Na rozdíl od terapie, se budeme zaměřovat spíše na přítomnost, v ní také budeme hledat řešení.

Cílem koučování bývá často posunutí se v životě někam dál, vyřešení konkrétního problému v komunikaci nebo chování, odstranění některých nepříjemných návyků nebo zařazení žádoucích prvků do běžného života. Většinou nestačí věci pouze pochopit, ale je z vaší strany nutná určitá akce a aktivní participace na změně.

Budeme hledat konkrétní řešení, jak situaci změnit nebo jak z ní ven. Nejprve však musíme celou situaci dobře pochopit a poznat, jakým způsobem bude nejlepší k celé situaci přistoupit právě ve vašem případě. Koučování bývá kratší než terapie, ale podobně jako u terapie budeme první setkání mluvit i o důležitých momentech z vaší minulosti (pokud s tím budete souhlasit). Minulost však rychleji než u terapie opustíme a vrhneme se na průzkum situace aktuální.

Na rozdíl od poradenství nevystupuje kouč/koučka v roli odborníka na dané téma – odborníkem na svůj život jste zejména vy sama/sám. Společně se pokusíme odhalit vaše zdroje, vaše možnosti a kouč/koučka vás budou provázet na této cestě jako rovnocenní partneři.

Všechno, o čem se budeme společně bavit, je považováno za důvěrné. Koučování bývá kratší než terapie. Někdy stačí na řešení problému pouze několik sezení. Online koučování se zaměřuje více na přítomnost a budoucnost.

Koučování, poradenství nebo terapie?

Pokud nevíte, nelamte si s tím hlavu, na vstupní konzultaci se domluvíme na nejlepším přístupu pro vás.