Tereza Baltag

K online terapii a koučování mě přivedlo rozhodnutí přestěhovat se do Berlína v roce 2015. Chtěla jsem pokračovat v terapeutické praxi i v cizojazyčném prostředí, a tak se zrodil nápad pomáhat lidem pomocí Skypu. Klientům i klientkám tato forma spolupráce vyhovuje, a proto v ní pokračuji už sedmý rok. Spolupracuji nejenom s lidmi žijícími v zahraničí, ale postupně se k online formě pomoci rozhodují také lidé žijící v Česku, kterým se nechce nebo nemohou využívat služeb psychologů a psycholožek v kanceláří. Přestože pracujeme online, celý tým má klasické vzdělání, dodržujeme etický kodex platný pro ČR a spolupracujeme s externími supervizory. Klient tak dostává plnohodnotnou péči.

Já jsem po studiu psychologie absolvovala pětiletý terapeutický výcvik, kde jsem se naučila nejenom to, jak se terapie dělá, ale mohla jsem si ověřit, že terapie funguje. Individuální terapii i poradenství jsem se pak dalších pět let věnovala v klasické ordinaci. Vzhledem k tomu, že se online terapii daří, od roku 2017 jsem se rozhodla rozšířit terapeutický tým a nově se můžete obracet i na další kolegyně a kolegy.

Podrobnější CV.

Mája Vřeská

Věřím, že každý má v sobě tendenci k neustálému rozvoji. Při práci se snažím podporovat individualitu jedince, pomoci mu zorientovat se jak ve vnějším, tak vnitřním světě. Důležité pro mě je vytvořit si vzájemný důvěrný terapeutický vztah, který umožní najít odpovědi, které klient hledá. Každého člověka přijímám takového, jaký je, nehodnotím. Jsem terapeutka, zaměřuji se na vztahové problémy (v rodině i v partnerství), pomůžu vám překonat závislosti nebo vás provedu náročným životním obdobím.

Podrobnější CV.

Online_terapie
Kateřina Křivancová

Psychoterapeutickou práci jsem si vybrala, protože obdivuji a respektuji jedinečnost cesty každého z nás a nikdy mě nepřestane bavit být u toho, jak ji objevujete. Od raného věku mne zajímají lidi kolem, jejich city, prožívání a důvody jejich chování. Proto jsem se věnovala psychologii zdraví a následně vystudovala psychologii na FF UK. Zvláště intimní nahlédnutí do lidské duše mi poskytnul psychoterapeutický výcvik, kterému jsem se věnovala v posledních pěti letech. Získala jsem zkušenosti ve firemním, korporátním i neziskovém prostředí, což vnímám jako ohromné informační obohacení pro individuální terapeutickou práci. Mým osobním cílem je harmonie rolí, které život přináší. Harmonie ve vztazích, v rodině, v životě. Při práci se zaměřuji na smysl individuálního směřování a každodenní prožitek štěstí. Je to cesta, kterou intenzivně hledám sama a kterou budu intenzivně hledat i s Vámi. Věřím, že každý v sobě máme ohromný potenciál zvládnout i ty nejtěžší situace a životní krize a že tyto zdroje lépe objevíme právě v důvěrném rozhovoru v druhým.

Online pomoc

V dnešním rychlém světě je důležité najít si bezpečný prostor, kde člověk může mluvit o svých obavách, láskách, vztazích nebo problémech. Můžeme spolu hovořit o otázkách, jako jsou: Co si opravdu přeji? Co vlastně doopravdy chci? Co bych měl udělat? Jak se rozhodnout? Pokusím se vám vytvořit bezpečný prostor, kde budete moci tyto a podobné otázky prozkoumávat, a hledat na ně odpovědi.

Někdy takovéto otázky vyžadují pouze pár setkání, na jiné otázky můžeme hledat odpovědi i několik měsíců. O tom všem se spolu budeme bavit na první konzultaci, a uvidíme, za jak dlouho se nám podaří problém posunout tím správným směrem.

Nabízíme vám také oporu v náročných životních situacích. Vzhledem k tomu, že pracujeme online, se na nás často obrací lidé, kteří žijí jinde než v České republice, lidé pracovně vytížení nebo matky/otcové na rodičovské, kteří si nemohou dovolit ztrácet čas cestou na terapii a zpět. Díky psychické opoře lze náročné životní situace zvládat lépe. Dobře zpracovaná krizová situace člověka dokonce může obohatit a posunout.

Někdy se lidé potřebuji s někým poradit, nasměrovat své budoucí kroky. Takováto spolupráce je pak většinou kratší. Naší rolí není rozhodovat za vás, ale pomoci vám najít to nejvhodnější řešení volbou těch správných otázek a společným přemýšlením nad situací.

Dlouhodobá terapeutická spolupráce povzbuzuje klienta k tomu, aby hledal to, jak události z minulých let, někdy i raného dětství, ovlivňují jeho přítomnost. Terapie je možností řešení dlouhotrvajících, opakovaných obtíží a problémů nebo vztahových záležitostí. Pokusíme se změnit již nefungující vzorce a budeme hledat vzorce nové, které udělají váš život spokojenějším.

Všechno, o čem se budeme společně bavit, je považováno za důvěrné. Koučování i poradenství v konkrétní životní situaci bývá kratší než terapie. Někdy stačí na řešení problému pouze několik sezení.