Tým k dispozici

Tereza Baltag

K online terapii a koučování mě přivedlo rozhodnutí přestěhovat se do Berlína v roce 2015. Chtěla jsem pokračovat v terapeutické praxi i v cizojazyčném prostředí, a tak se zrodil nápad pomáhat lidem pomocí Skypu. Klientům tato forma spolupráce vyhovuje, a proto v ní pokračuji už třetí rok. Spolupracuji nejenom s Čechy a Slováky žijícími v zahraničí, ale postupně se k online formě pomoci rozhodují také lidé žijící v Česku, kterým se nechce nebo nemohou využívat služeb psychologů v kanceláří. Přestože pracujeme online, celý tým má klasické vzdělání, dodržujeme etický kodex platný pro ČR a spolupracujeme s externími supervizory. Klient tak dostává plnohodnotnou péči.

Já jsem po studiu psychologie absolvovala pětiletý terapeutický výcvik, kde jsem se naučila nejenom to, jak se terapie dělá, ale mohla jsem si ověřit, že terapie funguje. Individuální terapii i poradenství jsem se pak dalších pět let věnovala v klasické ordinaci. Vzhledem k tomu, že se online terapii daří, od roku 2017 jsem se rozhodla rozšířit terapeutický tým a nově se můžete obracet i na další kolegyně a kolegy.

Podrobnější CV.

Mája Vřeská

Věřím, že každý má v sobě tendenci k neustálému rozvoji. Při práci se snažím podporovat individualitu jedince, pomoci mu zorientovat se jak ve vnějším, tak vnitřním světě. Důležité pro mě je vytvořit si vzájemný důvěrný terapeutický vztah, který umožní najít odpovědi, které klient hledá. Každého člověka přijímám takového, jaký je, nehodnotím. Jsem terapeutka, zaměřuji se na vztahové problémy (v rodině i v partnerství), pomůžu vám překonat závislosti nebo vás provedu náročným životním obdobím.

Podrobnější CV.

Online pomoc

V dnešním rychlém světě je důležité najít si bezpečný prostor, kde člověk může mluvit o svých obavách, láskách, vztazích nebo problémech. Můžeme spolu hovořit o otázkách, jako jsou: Co si opravdu přeji? Co vlastně doopravdy chci? Co bych měl udělat? Jak se rozhodnout? Pokusím se vám vytvořit bezpečný prostor, kde budete moci tyto a podobné otázky prozkoumávat, a hledat na ně odpovědi.

Někdy takovéto otázky vyžadují pouze pár setkání, na jiné otázky můžeme hledat odpovědi i několik měsíců. O tom všem se spolu budeme bavit na první konzultaci, a uvidíme, za jak dlouho se nám podaří problém posunout tím správným směrem.

Nabízíme vám také oporu v náročných životních situacích. Vzhledem k tomu, že pracujeme online, se na nás často obrací lidé, kteří žijí jinde než v České republice, lidé pracovně vytížení nebo matky/otcové na rodičovské, kteří si nemohou dovolit ztrácet čas cestou na terapii a zpět. Díky psychické opoře lze náročné životní situace zvládat lépe. Dobře zpracovaná krizová situace člověka dokonce může obohatit a posunout.

Někdy se lidé potřebuji s někým poradit, nasměrovat své budoucí kroky. Takováto spolupráce je pak většinou kratší. Naší rolí není rozhodovat za vás, ale pomoci vám najít to nejvhodnější řešení volbou těch správných otázek a společným přemýšlením nad situací.

Dlouhodobá terapeutická spolupráce povzbuzuje klienta k tomu, aby hledal to, jak události z minulých let, někdy i raného dětství, ovlivňují jeho přítomnost. Terapie je možností řešení dlouhotrvajících, opakovaných obtíží a problémů nebo vztahových záležitostí. Pokusíme se změnit již nefungující vzorce a budeme hledat vzorce nové, které udělají váš život spokojenějším.

Všechno, o čem se budeme společně bavit, je považováno za důvěrné. Koučování i poradenství v konkrétní životní situaci bývá kratší než terapie. Někdy stačí na řešení problému pouze několik sezení.